Zmiany w opłatach za obiady

Pragniemy poinformować o zmianach dotyczących opłat za obiady. Obecnie opłaty te przyjmowane będą na początku miesiąca, za który dokonywana będzie płatność. W związku z powyższym opłaty za obiady za miesiąc kwiecień przyjmowane będą wyłącznie od 1-5 kwietnia. Powyższe dotyczy zarówno płatności