Obiady ogłoszenie.

                                     UWAGA !!! Odpłatność za obiady w m-c listopadzie 2017 roku wynosi 19 dni x 3,50 = 66,50   Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.  

Obiady ogłoszenie

                              U W A G A !!! Odpłatność za obiady  w m-c październiku 2017 roku wynosi:   22dni x 3,50 = 77,00         Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać                 wtedy , gdy były one

Odwoływanie obiadów

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o odwoływanie obiadów telefonicznie w godzinach 7.00-15.00 bezpośrednio u intendenta, w dniu poprzedzającym nieobecność, jeśli odpis ma być dokonany w dniu następnym. Prosimy nie wysyłać sms-ów z informacją o odwołaniu obiadów.