OBIADY KWIECIEŃ – INFORMACJA

                              U W A G A !!! Odpłatność za obiady  za m-c Kwiecień 2018 roku wynosi:    18 dni x 3,50 =  63,00        Należność za obiady można wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe  lub gotówką w szkole.   Wpłaty gotówkowe są

OBIADY INFORMACJA

                              U W A G A !!! Odpłatność za obiady  za m-c Luty 2018 roku wynosi:    20 dni x 3,50 =  70,00,00        Należność za obiady można wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe  lub gotówką w szkole.   Wpłaty gotówkowe są

INFORMACJA !!!

                                U W A G A !!! Odpłatność za obiady  za m-c Styczeń 2018 roku wynosi:    12 dni x 3,50 =  42,00         Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać                 wtedy , gdy

Obiady ogłoszenie.

                                     UWAGA !!! Odpłatność za obiady w m-c listopadzie 2017 roku wynosi 19 dni x 3,50 = 66,50   Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki, choroba) można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.  

Obiady ogłoszenie

                              U W A G A !!! Odpłatność za obiady  w m-c październiku 2017 roku wynosi:   22dni x 3,50 = 77,00         Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać                 wtedy , gdy były one