U W A G A !!!

 

Odpłatność za obiady  za m-c Październik  2019 roku 

Wynosi :   21 ob x 4,50 = 94,50

 

14.10.2019r  i  31.10.2019r  – nie ma obiadów

 

                                                            

     Należność za obiady można wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe  lub gotówką w szkole.

Wpłaty gotówkowe są przyjmowane w dniach : od 01.10.2019r – do 04.10.2019r

    

      Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać          

      wtedy , gdy były one wcześniej zgłoszone u intendentki .

       Wpłaty przelewowe  w dniach:     od  01.10.2019r.  –  do  05.10.2019r  na  konto

                                                             27 1020 1042 0000 8802 0375 7291  

 

      Przy wpłacie na konto:  należy podać imię i nazwisko dziecka , klasę i nazwę miesiąca , za który

jest wpłata. Jeżeli  zostały odliczone nieobecności dziecka na obiedzie: należy wypisać dni

w których dziecka nie było ( zgodnie ze zgłoszeniem u intendentki)  .  Prosimy o wpłacanie kwot dokładnie takich

      jak są podane.

W przypadku posiadaczy Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 3,60 zł.

Przy wpłacie (gotówką lub na konto) należy podać numer i termin ważności karty.