Od września  2019 w naszej szkole jest realizowany projekt „Naukowy zawrót głowy w gminie Ożarów Mazowiecki”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna.

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy naszych uczniów.

W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów:

  • matematyczno-przyrodniczych,
  • informatycznych (informatyka, programowanie),
  • zajęcia z języków obcych: angielskiego i niemieckiego,
  • warsztaty laboratoryjne i przyrodnicze,
  • koła szachowe,
  • zajęcia terapeutyczne: socjoterapia, terapia ręki, dogoterapia, zajęcia prowadzone metodą Warnkego, integracja sensoryczna, klub gier planszowych, psychoterapia indywidualna, logopedia, muzykoterapia, terapia pedagogiczna.

 

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiazywania problemów oraz krytycznego myślenia.

W ramach Projektu doposażone zostały pracownie przedmiotowe (informatyczne oraz matematyczno-przyrodnicze), zakupione zostały także pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki (materiały edukacyjne oraz multimedialne) oraz pomoce do zajęć terapeutycznych.

Wartość projektu:  1 879 871,89 zł
Wysokość dofinansowania: 1 777 871,89 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2021

unnamed

Naukowy zawrót głowy w gminie Ozarow Mazowiecki

Skip to content