Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7
Zajęcia zintegrowane  PDF  PDF  PDF
Historia i społeczeństwo  PDF  PDF  PDF  PDF
Zajęcia komputerowe  PDF  PDF  PDF
Język angielski  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
Język polski  PDF  PDF  PDF  PDF
Matematyka  PDF  PDF  PDF
Muzyka  PDF  PDF  PDF
Plastyka  PDF  PDF  PDF
Przyroda/Biologia  PDF  PDF  PDF  PDF
Religia  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
Zajęcia techniczne  PDF  PDF  PDF
Wychowanie fizyczne      
Wychowanie do życia w rodzinie