Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7
Zajęcia zintegrowane  PDF  PDF  PDF
Historia i społeczeństwo  PDF  PDF  PDF  PDF
Zajęcia komputerowe/ Informatyka  PDF  PDF  PDF  PDF
Język angielski  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
Język polski  PDF  PDF  PDF  PDF
Matematyka  PDF  PDF  PDF  PDF
Muzyka  PDF  PDF  PDF  PDF
Plastyka  PDF  PDF  PDF  PDF
Przyroda/Biologia  PDF  PDF  PDF  PDF
Religia  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
Zajęcia techniczne  PDF  PDF  PDF
Wychowanie fizyczne        PDF
Wychowanie do życia w rodzinie        
Chemia  PDF
Fizyka  PDF
Język niemiecki  PDF  PDF