Plan pracy świetlicy 2023/2024

Wo

Karta zgłoszenia ucznia dojeżdżającego:

PDF

Karta zgłoszeniowa do świetlicy:

Wo

Zgoda na samodzielny powrót

Wo

Informacja – zajęcia dodatkowe

Wo

Upoważnienie – odbiór dziecka

Wo

Regulamin świetlicy:

Wo

Regulamin przewozu uczniów:

Wo

Skip to content