Podziękowania dla rodziców

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste – DZIĘKUJEMY – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”   Tymi słowami Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Rodzicom,  za okazane zaangażowanie przy przygotowaniach „małej szkoły”  do nadchodzącego remontu.

Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym wraz z ekspertami, który został zrealizowany w roku szkolnym 2016/2017 na terenie całego kraju. Wzięła w nim  również udział nasza Szkoła. Głównym celem programu było: opóźnienie