Wypłata stypendiów

Stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia sportowe wypłacamy od dnia 6 lipca 2017 w Sekretariacie Dużej Szkoły, w godz. 8.00 – 15.00. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość.

Podziękowania

Z wielką radością informuję, iż rozpoczął się generalny remont budynku „Małej Szkoły”. Pragnę podziękować panu Burmistrzowi Pawłowi Kanclerzowi oraz Radzie Miejskiej za podjęcie tej ważnej dla nas decyzji. Dzięki tym pracom, stworzymy nowoczesną i przyjazną przestrzeń dla nauki i rozwoju

Podziękowania dla rodziców

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste – DZIĘKUJEMY – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”   Tymi słowami Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania Rodzicom,  za okazane zaangażowanie przy przygotowaniach „małej szkoły”  do nadchodzącego remontu.