Dokumenty „Lato w Mieście 2020″

Warunkiem zapisu dziecka na akcję ,,Lato w mieście 2020” jest dostarczenie do sekretariatu  „Dużej szkoły” do dnia 14.07.2020 wypełnionej i podpisanej (w zależności od sytuacji rodzinnej lub prawnej dziecka) przez oboje/jednego z rodziców lub opiekunów prawnych: Karty Uczestnika, Karty Kwalifikacyjnej