Procedury obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016  

Procedury postępowania w szkole:

PDF

Procedura współpracy z rodzicami:

PDF

Procedura niebieskiej karty:

PDF

Procedura w przypadku samobójstw:

PDF