Rok szkolny 2023/2024

klasy I – III

I semestr – 4 września 2023 – 28 stycznia 2024

II semestr – 29 stycznia 2024 – 21 czerwca 2024

 

w I semestrze:

 • do 12 grudnia 2023 wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
 • do 2 stycznia 2024 wystawienie ocen śródrocznych

 

w II semestrze:

 • do 13 maja 2024 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
 • 27 maja 2024 wystawienie proponowanych pozostałych ocen rocznych
 • do 10 czerwca 2024 wystawienie ocen rocznych

 

Rady klasyfikacyjne:

 

 • 4 stycznia 2024
 • 11 czerwca 2024

 

Harmonogram zebrań z rodzicami

 • 19 IX 2023
 • 14 XI 2023
 • 9 I 2024  ( zebranie po I semestrze)
 • 12 III 2024
 • 21 V 2024 (powiadomienie o ocenach niedostatecznych)

 

Dni wolne od zajęć szkolnych

 

 • 2,3 listopada 2023
 • 2 maja 2024
 • 14,15,16 maja 2024 (Egzamin ósmoklasisty)
 • 31 maja 2024
 • Jeden dzień na egzamin próbny

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023

Ferie zimowe: 15 stycznia 2024 – 28 stycznia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024

Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024

 

Rok szkolny 2023/2024

klasy IV – VIII

 

I semestr – 4 września 2023 – 28 stycznia 2024

II semestr – 29 stycznia 2024 – 21 czerwca 2024

 

w I semestrze:

 • do 12 grudnia 2023 wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
 • do 2 stycznia 2024 wystawienie ocen śródrocznych

 

w II semestrze:

 • do 13 maja 2024 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
 • 27 maja 2024 wystawienie proponowanych pozostałych ocen rocznych
 • do 10 czerwca 2024 wystawienie ocen rocznych

 

Rady klasyfikacyjne:

 

 • 4 stycznia 2024
 • 11 czerwca 2024

 

Harmonogram zebrań z rodzicami

 • 21 IX 2023
 • 16 XI 2023
 • 11 I 2024  ( zebranie po I semestrze)
 • 14 III 2024
 • 23 V 2024 (powiadomienie o ocenach niedostatecznych)

 

Dni wolne od zajęć szkolnych

 

 • 2,3 listopada 2023
 • 2 maja 2024
 • 14,15,16 maja 2024 (Egzamin ósmoklasisty)
 • 31 maja 2024
 • Jeden dzień na egzamin próbny

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023

Ferie zimowe: 15 stycznia 2024 – 28 stycznia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024

Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024

Skip to content