Rok szkolny 2022/2023

klasy I – III

I semestr – 1 września 2022 – 26 lutego 2023

II semestr – 27 lutego 2023 – 23 czerwca 2023

 

w I semestrze:

 • do 23 stycznia 2023 wystawienie proponowanych ocen semestralnych
 • do 3 lutego 2023 wystawienie ocen semestralnych

 

w II semestrze:

 • do 17 maja 2023 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
 • 31 maja 2023 wystawienie proponowanych pozostałych ocen rocznych
 • do 14 czerwca 2023 wystawienie ocen rocznych

 

Rady klasyfikacyjne:

 

 • 6 lutego 2023
 • 15 czerwca 2023

 

Harmonogram zebrań z rodzicami

 • 13 IX 2022
 • 15 XI 2022
 • 7 II 2023  ( zebranie po I semestrze)
 • 18 IV 2023
 • 30 V 2023 (powiadomienie o ocenach niedostatecznych)

 

Dni wolne od zajęć szkolnych

 

 • 31 października 2022
 • 2 maja 2023
 • 23,24,25 maja 2023 (Egzamin ósmoklasisty)
 • 9 czerwca 2023
 • Jeden dzień na egzamin próbny

 

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2022

Ferie zimowe: 13 lutego 2023 – 26 lutego 2023

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023

 

Rok szkolny 2022/2023

klasy IV – VIII

 

I semestr – 1 września 2022 – 26 lutego 2023

II semestr – 27 lutego 2023 – 23 czerwca 2023

 

w I semestrze:

 • do 23 stycznia 2023 wystawienie proponowanych ocen semestralnych
 • do 3 lutego 2023 wystawienie ocen semestralnych

 

w II semestrze:

 • do 17 maja 2023 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych
 • 31 maja 2023 wystawienie proponowanych pozostałych ocen rocznych
 • do 14 czerwca 2023 wystawienie ocen rocznych

 

Rady klasyfikacyjne:

 

 • 6 lutego 2023
 • 15 czerwca 2023

 

Harmonogram zebrań z rodzicami

 • 15 IX 2022
 • 17 XI 2022
 • 9 II 2023  ( zebranie po I semestrze)
 • 20 IV 2023
 • 1 VI 2023 (powiadomienie o ocenach niedostatecznych)

 

Dni wolne od zajęć szkolnych

 

 • 31 października 2022
 • 2 maja 2023
 • 23,24,25 maja 2023 (Egzamin ósmoklasisty)
 • 9 czerwca 2023
 • Jeden dzień na egzamin próbny

 

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2022

Ferie zimowe: 13 lutego 2023 – 26 lutego 2023

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023

 

Skip to content