stołówka

Wpłaty za obiady szkolne można dokonywać w pełnej kwocie (bez odliczeń) od 1 do 3 dnia danego miesiąca, podając imię , nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc.

Numer konta: 27 1020 1042 0000 8802 0375 7291

Wysokość opłat podawana jest w comiesięcznych komunikatach, zaś w cotygodniowych komunikatach można zapoznać się z jadłospisem.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z intendentem, prosimy o korzystanie z nowego, bezpośredniego numeru telefonu do niego: 517 573 113.

Wszelkie sprawy związane płatnościami, odwoływaniem obiadów, kwestiami związanymi z żywieniem w szkole prosimy wyjaśniać pod powyższym numerem telefonu.

 

Grafik wydawania obiadów mała szkoła

Grafik wydawania obiadów klasy 3

Grafik wydawania obiadów klasy 4-8

Skip to content