stołówka

Wpłaty za obiady szkolne można dokonywać w pełnej kwocie (bez odliczeń) od 1 do 3 dnia danego miesiąca, podając imię , nazwisko i klasę dziecka oraz miesiąc.

Numer konta: 41 1240 2164 1111 0010 6386 9139

Wysokość opłat podawana jest w comiesięcznych komunikatach, zaś w cotygodniowych komunikatach można zapoznać się z jadłospisem.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z intendentem, prosimy o korzystanie z nowego, bezpośredniego numeru telefonu do niego: 517 573 113.

Wszelkie sprawy związane płatnościami, odwoływaniem obiadów, kwestiami związanymi z żywieniem w szkole prosimy wyjaśniać pod powyższym numerem telefonu.

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

PDF