Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dotycząca Artykułów spożywczych (SP1.03.2023)

ID postępowania oraz adres strony e-Zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dotycząca: Część A – Artykułów spożywczych, Część B – Pieczywa (SP1.02.2023)

ID postępowania oraz adres strony e-Zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dotycząca: Część A – Artykułów spożywczych, Część B – Mięsa, Część C – Owoców, warzyw, soków, Część D – Wyrobów garmażeryjnych, Część E – Mrożonek, Część F – Pieczywa (SP1.01.2023)

ID postępowania oraz adres strony e-Zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dotycząca: Część A – Artykułów spożywczych, Część B – Mrożonek, Część C – Pieczywa (SP1.02.2022)

2022-02-SP1 – Umowa UE

2022-02-SP1- Oferta UE

2022-02-SP1- Oferta UE

2022-02-SP1- SWZ UE

ID postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SWZ – część A

Załącznik nr 1 do SWZ – część B

Załącznik nr 1 do SWZ – część C

Załącznik nr 6 do oferty – część A

Załącznik nr 6 do oferty – część B

Załącznik nr 6 do oferty – część C

Udzielenie wyjaśnień

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ C ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ A, B ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim dotycząca: Część A – Artykułów spożywczych, Część B – Mięsa, Część C – Owoców, warzyw, soków, Część D – Wyrobów garmażeryjnych, Część E – Mrożonek, Część F – Pieczywa

2022-01-SP1 – Umowa UE

2022-01-SP1 – Umowa UE

2022-01-SP1- Oferta UE

2022-01-SP1- SWZ UE

ID postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SWZ – część A

Załącznik nr 1 do SWZ – część B

Załącznik nr 1 do SWZ – część C

Załącznik nr 1 do SWZ – część D

Załącznik nr 1 do SWZ – część E

Załącznik nr 1 do SWZ – część F

Załącznik nr 6 do oferty – część A

Załącznik nr 6 do oferty – część B

Załącznik nr 6 do oferty – część C

Załącznik nr 6 do oferty – część D

Załącznik nr 6 do oferty – część E

Załącznik nr 6 do oferty – część F

2022-01-SP1- Oferta UE

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o unieważnieniu – część A, E, F zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ B, C, D ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla SP Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

2021-01-SP1 – SWZ

2021-01-SP1 – Umowa

2021-01-SP1- Oferta

2021-01-SP1- Oferta

ID postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Podwykonawca udostępniający zasoby

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Podwykonawca udostępniający zasoby

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Wykonawca

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Wykonawca

Załącznik nr 1 do SWZ – część A

Załącznik nr 1 do SWZ – część B

Załącznik nr 1 do SWZ – część C

Załącznik nr 6 do oferty – część A

Załącznik nr 6 do oferty – część A

Załącznik nr 6 do oferty – część B

Załącznik nr 6 do oferty – część B

Załącznik nr 6 do oferty – część C

Załącznik nr 6 do oferty – część C

 INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o unieważnieniu – część B zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ A ORAZ CZĘŚĆ C ZAMÓWIENIA

 

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – mięsa dla SP Nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Maz.

2021-02-SP1 – SWZ

2021-02-SP1 – Umowa

2021-02-SP1- Oferta

2021-02-SP1- Oferta

ID postepowania

Ogłoszenie o zamowieniu

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Podwykonawca udostępniający zasoby

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Podwykonawca udostępniający zasoby

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Wykonawca

Oświadczenie – art 125 ust.1 Pzp – Wykonawca

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 6 do oferty

Załącznik nr 6 do oferty

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Skip to content