Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

Plan lekcji klas 1-2  „mała szkoła”

Ex

Plan  zajęć nauki pływania klas 1-3

Wo

Plan  zajęć dodatkowych klas 1-2

Ex

Plan lekcji klas 3

Ex

Plan lekcji klas 4-8

Wo

Plan  zajęć dodatkowych klas 4-8

Ex