Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024

Plan lekcji klas 1-2  „mała szkoła” od 14.03

Ex

Etyka w klasach 1-2

Wo

Plan lekcji klas 3 od 14.03

Ex

Plan lekcji klas 4-8

Wo

Zajęcia dodatkowe klas 4-8

Ex

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla cudzoziemców

 Ex

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Ex

Godziny dostępności wychowawców świetlicy

Wo

Godziny dostępności nauczycieli  z klas 1-2

Ex

Godziny dostępności nauczycieli  z klas 4-8

Ex

Koncerty – klasy I

Wo

Koncerty –  klasy II-III

Wo

Skip to content