Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

Plan lekcji klas 1-3  „mała szkoła”

Ex

Plan  zajęć nauki pływania klas 1-3

Wo

Plan  zajęć dodatkowych klas 1-3

Ex

Plan lekcji klas 4-7

Wo

Plan  zajęć dodatkowych klas 4-7

Ex