Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

Grupy przedszkolne:

Ex

Klasy 1-3 (mała szkoła):

Ex

 Zajęcia dodatkowe klasy 1-3 (mała szkoła):

Ex

 Klasy 3 (duża szkoła):

Ex

Klasy 4-6:

Wo

Zajęcia dodatkowe klasy 3 (duża szkoła):

Ex

Zajęcia dodatkowe klasy 4-6:

Ex