U W A G A !!!

 

 

 

            Odpłatność za obiady za miesiąc Styczeń 2020 r. przyjmowana       będzie w nowym roku kalendarzowym .

 

     Wiążę się to z rozliczeniem finansowym roku 2019.

 

Prosimy osoby , które korzystają z wpłat na konto , aby wpłatę za miesiąc

styczeń 2020 r. uiściły po dniu 1 stycznia 2020r.

Na  nr rachunku 27 1020 1042 0000 8802 0375 7291