Obiady – zasady wydawania i płatności

Wydawanie obiadów rozpoczyna się  od piątku 6 września 2019 roku

 

Wpłat za obiady można dokonywać na konto ( dostępne na stronie www szkoły).

Płatność za jeden obiad wynosi  4,50 zł , a dla osób posiadających aktualną Ożarowską Kartę 3+  3,60 zł

Wpłat na konto można dokonywać od niedzieli, 1 września 2019 r.   (nie wcześniej) do środy 4 września do godz. 24.00

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, wpłat można dokonywać w kasie szkoły w dniach 2-4 września 2019r.    Godziny przyjmowania wpłat –    od godz.  7,30  do godz.  15,00

 

Informujemy, że wyłącznie uczniowie, którzy dokonali płatności za obiady w wyżej wymienionym terminie będą mieli wydane obiady w dniu 6września. We środę 4.09.2019r będzie dokonywana weryfikacja wpłat celem

ustalenia  ilości dzieci uczęszczających na  obiady i zamówienia towaru. Jeżeli dziecko będzie jadło  obiady w późniejszym terminie ( np. od 09.09.2019)  należy pomniejszyć wpłatę o te dni (czyli będzie wtedy 16dni x4,50=72,00zł)

 

U W A G A !!!

Odpłatność za obiady za wrzesień 2019 roku wynosi:   17 dni x 4,50 = 76,50zł

Przy wpłacie na konto: 27 1020 1042 0000 8802 0375 7291  należy podać imię i nazwisko dziecka , klasę i nazwę miesiąca za który jest wpłata.

 

W przypadku posiadaczy Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 3,60 zł.

Odpłatność z kartą za obiady za wrzesień 2019r roku wynosi:   17 dni x 3,60 = 61,20 zł

Przy wpłacie (gotówką lub na konto) należy podać numer i termin ważności karty.

 

U W A G A !!!

 

Prosimy wpłacać dokładną kwotę –  taką jaka jest podana  wyżej ( nie mniej i nie  więcej )