Przyjazdy autobusów

7.20 P, S, M, B – przyjazd ucz. na rozpoczęcie roku szkolnego godz.8.00
9.10 Ołt.
9.10 P, S, M, B, K – przyjazd ucz. na rozpoczęcie roku szkolnego godz. 10.00

Odwozy uczniów

9.10 P, S, M, B – odwóz uczniów po rozpoczęciu roku szkolnego
11.30 Ołt., P, S, M, B, K – odwóz klas V – VIII po rozpoczęciu roku szkolnego

P – Piotrkówek Mały
S – Strzykuły, Wieruchów
M – Piotrkówek Duży-rondo, Macierzysz – przedszkole, sklep, Szeligi, Mory- ul. Poznańska
B – Bronisze, Jawczyce
K – Konotopa
Ołt. – Ołtarzew, Pogroszew, Umiastów, Kręczki, Kaputy, Koprki