U W A G A !!!

    Odpłatność za obiady  za m-c  Luty 2020 roku 

Wynosi :  10 ob x 4,50 =  45,00zł

                                                            

     Należność za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe  za pośrednictwem banku

lub poczty.          

    

      Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać          

      wtedy , gdy były one wcześniej zgłoszone u intendentki .

       Wpłaty przelewowe  w dniach:     od  01.02.2020r.  –  do  06.02.2020r  na  konto

                                                             27 1020 1042 0000 8802 0375 7291  

 

      Przy wpłacie na konto:  należy podać imię i nazwisko dziecka , klasę i nazwę miesiąca , za który

jest wpłata. Jeżeli  zostały odliczone nieobecności dziecka na obiedzie: należy wypisać dni

w których dziecka nie było ( zgodnie ze zgłoszeniem u intendentki)  .  Prosimy o wpłacanie kwot dokładnie takich

      jakie są podane.

W przypadku posiadaczy Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 3,60 zł.

Przy wpłacie  należy podać numer i termin ważności karty.


                   U W A G A !!!

 

             Od 01.02.2020r – nie przyjmujemy wpłat

  gotówkowych za obiady.  Należność za obiady należy

wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe

za pośrednictwem banku lub poczty.

Nr rachunku bankowego:

   27 1020 1042 0000 8802 0375 7291