U W A G A !!!

Odpłatność za obiady za czerwiec 2017 roku wynosi:   14 dni x 3,50 = 49,00

 

      Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać          

      wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

 

       W dniu 16 czerwca obiadów nie  będzie.

 

       Wpłaty będą przyjmowane w dniach:     od  01.06.2017r.  –  do  06.06.2017r

 

      Należność za obiady można wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe lub

gotówką w szkole.

 

      Przy wpłacie na konto: 41 1240 2164 1111 0010 6386 9139   należy podać imię i nazwisko

dziecka , klasę i nazwę miesiąca za który jest wpłata.

 

W przypadku posiadaczy Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł.

Przy wpłacie (gotówką lub na konto) należy podać numer i termin ważności karty.