U W A G A !!!

Odpłatność za obiady  w m-c październiku 2017 roku wynosi:   22dni x 3,50 = 77,00

 

      Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać          

      wtedy , gdy były one wcześniej zgłoszone i uwzględnione.

 

      

 

       Wpłaty będą przyjmowane w dniach:     od  01.10.2017r.  –  do  04.10.2017r

 

      Należność za obiady można wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe lub

gotówką w szkole.

 

      Przy wpłacie na konto: 41 1240 2164 1111 0010 6386 9139   należy podać imię i nazwisko

dziecka , klasę i nazwę miesiąca , za który jest wpłata.

Wpłat na konto prosimy dokonywać od 01.10.2017r. – do 04.10.2017r.

 

W przypadku posiadaczy Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł.

Przy wpłacie (gotówką lub na konto) należy podać numer i termin ważności karty.