Szanowni Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców , w porozumieniu z Organem Prowadzącym i sąsiadującym Gimnazjum, podjęła decyzję o monitorowaniu wejść na teren budynku „dużej” szkoły wszystkich osób dorosłych ( wyłączając pracowników szkoły).  Od 25 września 2017 roku,  upoważniony pracownik naszej placówki będzie prosił odwiedzające szkołę osoby, o wpisywanie się do księgi , z podaniem celu wizyty. Prosimy o wyrozumiałość i respektowanie podjętej decyzji.