Podsumowanie zebrania:
1. Powitanie Trójek Klasowych przez Dyrekcję i wprowadzenie do zebrania.
2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Jacka Rosłona sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi RR za rok szkolny 2018/2019 w formie głosowania.
4. Wybór nowej Rady Rodziców.
Skład i podział funkcji w Zarządzie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:
Przewodniczący – Jacek Rosłon
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Stanula, Przemysław Janowski
Sekretarz – Małgorzata Smierzchała
Skarbnik – Anna Jagielska
Członkowie:
Magdalena Feliksbrot-Bratosiewicz
Sebastian Hołdak
Anna Mrozkowiak
Marta Krogulska
Marta Rutkowska
Joanna Polińska
Justyna Szot
Maciej Różalski
Małgorzata Kowalska
Malwina Pietrala
Anna Michalczyk
5. Pytania i wnioski do Dyrekcji i nowo wybranego Zarządu Rady Rodziców.
6. W drugiej połowie października odbędzie się pierwsze zebranie robocze nowo wybranego Zarządu Rady Rodziców.
Skip to content