RR logo

Skład i podział funkcji w Zarządzie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:
Przewodniczący – Jacek Rosłon
Zastępcy Przewodniczącego – Piotr Stanula, Przemysław Janowski
Sekretarz – Małgorzata Smierzchała
Skarbnik – Anna Jagielska
Członkowie – Magdalena Feliksbrot-Bratosiewicz, Sebastian Hołdak, Anna Mrozkowiak, Marta Krogulska, Marta Rutkowska, Joanna Polińska, Justyna Szot, Małgorzata Kowalska, Malwina Pietrala, Anna Michalczyk

Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspierania nas sugestiami, uwagami oraz pomysłami.
Nasz e-mail: rr.sp1.ozarow.maz@gmail.com
Nasz fan page: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSp1OzarowMazowiecki

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać:

– gotówką u skarbnika klasowego,

– bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz klasy dziecka):

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
Pekao S. A. I Odział Błonie
numer konta: 34 1240 2164 1111 0000 3564 8992

– poprzez kanał płatności elektronicznych udostępniony na stronie szkoły.