RR logo

Skład i podział funkcji w Zarządzie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
Przewodniczący – Przemysław Janowski
Zastępcy Przewodniczącego – Piotr Jabłoński, Marta Rutkowska
Skarbnik – Marta Rutkowska, Magdalena Janowska
Członkowie – Anna Mrozkowiak, Małgorzata Smierzchała, Anna Michalczyk, Marta Krogulska, Magdalena Feliksbrot-Bratosiewicz, Małgorzata Radło Kulisiewicz, Bujwid Dorota

Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspierania nas sugestiami, uwagami oraz pomysłami.
Nasz e-mail: rr.sp1.ozarow.maz@gmail.com
Nasz fan page: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSp1OzarowMazowiecki

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać:

– gotówką u skarbnika klasowego,

– bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz klasy dziecka):

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
Pekao S. A. I Odział Błonie
numer konta: 34 1240 2164 1111 0000 3564 8992

– poprzez kanał płatności elektronicznych udostępniony na stronie szkoły.

 

Skip to content