Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 26 czerwca według poniższego harmonogramu. Z uczniami spotkają się wychowawcy i dyrekcja szkoły. Uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic
1. Uczniowie i towarzyszący rodzice przychodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach .
2. Uczniowie i towarzyszący rodzice mają obowiązek odkażenia dłoni środkiem dezynfekującym przy wejściu do szkoły.
3. Uczniowie zachowują odległość 1,5 – 2 metrów, zarówno przed budynkiem jak i podczas całego pobytu w szkole.
4. Uczniowie i towarzyszący rodzice wchodzą i wychodzą, wyłącznie przydzielonym danej klasie wejściem.
Prosimy o przestrzeganie zaleceń związanych z epidemią koronawirusa.

 

klasa godzina uroczystości przypisane wejście do szkoły miejsce uroczystości
VIII A godzina 8.00 wejście przy hali sportowej od ul. Szkolnej spotkanie w dużej hali sportowej
VIII B godzina 8.00 wejście boczne przy średniej hali sportowej od strony pływalni spotkanie w średniej hali sportowej
VIII C godzina 8.00 wejście główne szkoły spotkanie w stołówce szkolnej
VIII D godzina 10.00 wejście przy hali sportowej od ul. Szkolnej spotkanie w dużej hali sportowej
VIII E godzina 10.00 wejście boczne przy średniej hali sportowej od strony pływalni spotkanie w średniej hali sportowej