Na wręczenie świadectw zapraszamy uczniów w dniu 26.06.2020. Aby sprostać stawianym szkole wymogom związanym z trwającym w naszym kraju stanem epidemicznym, świadectwa będą wręczane przez wychowawców indywidualnie każdemu uczniowi, przy przygotowanych stanowiskach (przy wejściach do szkoły). Uczniowie przychodzą do szkoły samodzielnie, bez towarzystwa rodziców. Uczniowie proszeni są o zachowanie odpowiedniego dystansu ( 2 metrów ) między sobą i niegromadzenie się. Uczniowie zobowiązani są do zakrycia nosa i ust podczas przebywania na terenie szkolnym. Z uwagi na zachowanie wymogów sanitarnych podczas wręczania świadectw, uczniowie nie będą mogli wejść do szkoły ( np. do szatni lub szafek). Pracownicy szkoły, pomogą uczniom odnaleźć stanowisko dedykowane danemu oddziałowi.

godzina wejście przy hali  sportowej od ulicy Szkolnej wejście boczne przy średniej hali sportowej od strony pływalni dawne wejście gimazjalne ( od ulicy Szkolnej) pierwsze wejście od strony kortów ( przy pokoju nauczy- cielskim) drugie wejście od strony kortów ( przy sklepiku) wejście od strony boiska ( przy sali chemicznej)
08.00-09.25 V G VI A VII B
09.30- 10.55 V B V H VI B VII C
11.00-12.25 VII a V I VI C VII D
12.30- 13.55 IV A VI E V C V S VI D VII E
14.00- 15.25 IV B VI F V D V F VI S VII F
15.30-16.55 IV C VI G V E III E V A VII G
17.00 III A III B III C III D III F