Obowiązkowe zajęcia w ramach doradztwa zawodowego dla klas VII  i VIII

będą realizowane od  7 września 2020 r. według harmonogramu:

 

 • VIII a – od 9 IX 2020 do 7 X 2020 w środy na 8 i 9 godzinie lekcyjnej (w sali nr 28)

 

 • VIII b – od 7 IX 2020 do 16 XI w poniedziałki na 1. godzinie lekcyjnej (w sali nr 16)

 

 • VIII c – od 10 IX 2020 do 8 X 2020 w czwartki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej (w sali nr 18)

 

 • VIII d – od 20 X 2020 do 17 XI 2020   we wtorki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w Sali 19)

 

 • VIII e – od 22 X2020  do 19 XI 2020 w    czwartki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 20)

 

 • VIII f –   od 8 IX 2020 do 6 X 2020 we wtorki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej (w sali nr 27)

 

 • VIII g – od 28 X 2020 do 2  XII 2020  we środy na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 42)

 

 • VII a 9 XII 2020  , 16 XII 2020 oraz 13 I 2021 oraz  3 II 2021 ,10 II 2021 we środy na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 11)

 

 • VII b 24 II 2021 i od 3 III 2021 do 24 III 2021 we środy na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 9)

 

 • VII c od 7 IV 2021 do 28 IV 2021 i 5 V 2021 we środy na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 10)

 

 • VII d 3XII 2020 do 17 XII 2020 oraz  7 I 2021 – 14 I 2021 w czwartki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 13)

 

 • VII e od 1 XII 2020 do 22 XII 2020  i 5 I 2021 we wtorki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 32)

 

 • VII f od 11 II 2021 do 25 II 2021 oraz 4 III 2021– 11 III 2021 w czwartki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w sali 29)

 

 • VII g od 2 II 2021 do 23 II 2021 i 2 III 2021 we wtorki na 8. i 9. godzinie lekcyjnej ( w Sali 14)

 

 • VII h 23 III 2021, 25 III 2021, 20 IV 2021, 22 IV 2021 , od 11 V 2021 do 13 V 2021 , od 15 VI 2021 do 17 VI 2021 na 9 godzinie lekcyjnej ( w sali 7)