Szanowni Rodzice,

przed zapisaniem dziecka do świetlicy szkolnej można wydrukować Kartę Zgłoszeniową i po jej uzupełnieniu przekazać wychowawcom świetlicy. Kartę można będzie też uzyskać od wychowawcy świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego po zakończeniu spotkania z wychowawcą klasy. Wychowawcy będę w każdej sali świetlicowej.

Karta zgłoszeniowa jest zamieszczona na stronie szkoły w zakładce  ,, Świetlica”.

Na stronie szkoły ( zakładka – Rozkład jazdy autobusów ) jest również Regulamin Dowozów oraz odpowiednie załączniki dla ucznia, który dojeżdża szkolnym autobusem.