1. 1 września 2021 r dzieci na zajęcia możecie Państwo przyprowadzać 7.00-17.00 (nie ma oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego jak w innych klasach szkoły podstawowej)
  2. Jeżeli rodzic uzna, że jest potrzeba wejścia z dzieckiem do Sali ( w pierwszych dniach) może to zrobić jeden rodzic, zachowując reżim sanitarny.
  3. Obiady będą wydawane od 6 września 2021r. w związku z tym prosimy o zapewnienie dzieciom prowiantu.
  4. Płatności za obiady należy dokonać wg. harmonogramu zamieszczanego na bieżąco na stronie szkoły.
  5. Przypominamy, że czasowo dzieci z grupy: 5,6,7 pracują w budynku „dużej szkoły”.
  • Grupa „0”5 wchodzi głównym wejściem do Biblioteki Publicznej.
  • Grupa „0”6 głównym wejściem do Szkoły Podstawowej.
  • Grupa „0”7 bocznym wejściem przy hali sportowej.

Pracownicy szkoły w razie potrzeby pokierują Państwa.

  1. Przypominamy o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego.
Skip to content