Wydawanie obiadów rozpoczyna się  od poniedziałku 6 września 2021roku

 

W sytuacji reżimu sanitarnego rodzice nie będą mogli odbierać obiadu w stołówce do odwołania. Pozostałe punkty regulaminu stołówki pozostają bez zmiany. Regulamin na stronie szkoły w zakładce Stołówka.

Płatność za jeden obiad wynosi  4,50 zł , a dla osób posiadających aktualną Ożarowską Kartę 3+  3,60 zł

Wpłat na konto można dokonywać od  1 września 2021r   (nie wcześniej) do czwartku 2 września do godz. 24.00

 

Informujemy, że wyłącznie uczniowie, którzy dokonali płatności za obiady w wyżej wymienionym terminie będą mieli wydane obiady w dniu 6 września. W piątek 03.09.2021r będzie dokonywana weryfikacja wpłat celem

ustalenia  ilości dzieci uczęszczających na  obiady i zamówienia towaru. Jeżeli dziecko będzie jadło  obiady w późniejszym terminie ( np. od 13.09.2021)  należy pomniejszyć wpłatę o te dni (czyli będzie wtedy 14dni x4,50=63,00zł0) 

U W A G A !!!

Odpłatność za obiady za wrzesień 2021 roku wynosi:   19dni x 4,50 = 85,50zł

Przy wpłacie na konto: 27 1020 1042 0000 8802 0375 7291  należy podać imię i nazwisko dziecka , klasę i nazwę miesiąca za który jest wpłata.

 

Odpłatność z kartą za obiady za wrzesień 2021r roku wynosi:   19 dni x 3,60 = 68,40zł

Przy wpłacie  na konto należy podać numer i termin ważności karty.

 

Koszt obiadu dla nauczycieli wynosi 8,60zł.

 

U W A G A !!!

Prosimy wpłacać dokładną kwotę –  taką jaka jest podana  wyżej ( nie mniej i nie  więcej )

Skip to content