Stypendia za wyniki w nauce i sporcie będą wypłacane w sekretariacie szkoły

– dla uczniów klas VIII 26 czerwca 2020 r.

– dla uczniów klas IV – VII od 1 lipca 2020 r.