Rozpoczęcie  roku szkolnego odbędzie się 2 września  2019 r.

Listy z podziałem na klasy i przydziałem wychowawców będą udostępnione rodzicom dnia 29.08.2019 r. na korytarzu „małej szkoły” –  po Radzie Pedagogicznej

godzina 8.00 klasy I

klasy pierwsze spotykają się w hali sportowej w „dużej szkole”, później z wychowawcami przechodzą do  następujących sal w „małej szkole”

Ia – sala nr 12

Ib – sala nr 23

Ic – sala nr 18

Id – sala nr 21

Ie – sala nr 6

If – sala nr 17

1g – sala nr 22

godzina 10.00 klasy II

klasy drugie spotykają się z wychowawcami w następujących salach w „małej szkole”

IIa – sala nr 7

IIb – sala nr 18

IIc – sala nr 21

IId – sala nr 23

IIe – sala nr 2

IIf – sala nr 22