Przyjazd uczniów do szkoły na godz. 8.00 

kl. V, VIII e, f, g, h oraz ucz. oddziałów przygotowawczych

7.00 (1)  –  Ołt., P, S, M, B, K

 

Przyjazd uczniów do szkoły na godz. 9.00

kl. VI , VII oraz VIII a, b, c, d

8.00 (1)   – Ołt., P, S, M, B, K

 

Odwozy uczniów :

kl. V, VIII e, f, g, h oraz ucz. oddziałów przygotowawczych

9.00 ( 1 )  –  Ołt., P, S, M, B, K

 

kl. VI, VII oraz VIII a, b, c, d

10.00 ( 1 )   – Olt., P, S, M, B, K

Skip to content