Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o pomoc dla ogromnego przyjaciela naszej szkoły Pana Arkadiusza  Tłomaka.

Potrzebna jest krew. Nie jest ważna konkretna grupa krwi oraz jej Rh, ważna jest nasza postawa i chęć  pomocy.

Krew można oddawać w całym kraju.
Do wskazania w stacji krwiodawstwa możecie Państwo  podać:
Arkadiusz Tłomak
Szpital Bonifratrów

ul. Trynitarska 11
31-061 Kraków
grupa AB Rh+