Zapraszamy po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku według harmonogramu:
•    Klasa 8a  w godzinach 14.00 -15.00 główne wejście do szkoły
•    Klasa 8b w godzinach 14.00-15.00  wejście przy hali sportowej od ul. Szkolnej
•    Klasa 8c w godzinach 15.00-16.00  wejście przy hali sportowej od ul. Szkolnej
•    Klasa 8d i 8e w godzinach 15.00-16.00 główne wejście do szkoły
Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne dla uczniów w systemie ZIU 31 lipca 2020 od godz. 10.00.
Dane do logowania do serwisu ZIU zostały przekazane rodzicom poprzez e dziennik