Fundacja BNP Paribas prowadzi rekrutację do programu stypendialnego „Klasa” na rok szkolny 2021/2022.

Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, spełniających określone warunki, m. in. mieszkających na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych na osobę.

W ramach programu stypendialnego uczniowie mają szansę kontynuować naukę w jednej z 5 szkół partnerskich w Polsce – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 15 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji BNP Paribas.