Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego prowadzi rekrutację do Programu Stypendialnego Horyzonty na rok szkolny 2021/2022.

Program Stypendialny Horyzonty jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, mają dobre wyniki w nauce, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę.

W ramach programu stypendialnego uczniowie mają szansę kontynuować naukę w jednej z 19 szkół partnerskich w Polsce.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji EFC.