1. Dwie pierwsze lekcje odbędą się zgodnie ze stałym planem lekcji.
  2. Podczas trzeciej godziny lekcyjnej  uczniowie klas 4-7 wezmą udział w przedstawieniu jasełkowym ( w dużej hali gimnastycznej).
  3. Czwarta i piąta godzina lekcyjna to czas spotkań wigilijnych z wychowawcami.
  4. Zajęcia zakończą się obiadem o godzinie 12.25
  5. Po godzinie 12.25 zapewnione są zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

4a – p. M. Rutkowska,  p. S. Ostrowska                sala 16

4b – klasa na wycieczce

4c i 4d - p. K. Lewandowski , p. M. Wrońska, p. A. Grobelna   –   sala 26

4e  i 4f - p. M. Schulz p. M. Bielecka                   sala 28

4g - p. N. Rajewska                                                 sala 23

4s – p. E. Krzowska                                                 sala 25

5a – p. B. Zakrzewska                                             sala 27

5b i 5c – p. B Woods, p. K. Orzechowski            sala 24

5d - p. B. Wrzodak                                                  sala 35

5e – p. E. Gruber, p. A Chojnowska                     sala 34

5f - p. M. Bednarska                                               sala 38

5s - p. R. Siembor, p. K. Tomczyk                        świetlica

6a - p. K. Wróbel                                                     sala 15

6b - p. D. Jabczyńska                                             sala 20

6c -  p. A. Ducka-Pepla                                          sala 22

6e –  p. W. Gałecki,  p. A. Gaik                              sala 32

6s -   p. J. Nowakowska                                         sala 30

7a –   p. M. Majewska                                            sala multimedialna

7b -  p. A. Kalinowska                                            sala 19

7c -   p. U. Gawrych                                                sala 10

7d -   p. N. Gruber                                                   sala 33

7e -   p. J. Zwierzchowska                                    sala 29

7f -    p. M. Przybylińska                                        sala 21

7g -   p. E. Łagodzka                                               sala 31