U W A G A !!!

Odpłatność za obiady  za m-c listopad  2018 roku wynosi:    19 dni x 3,50 =  66,50

       

 

     Należność za obiady można wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe  lub gotówką w szkole.

 

Wpłaty gotówkowe są przyjmowane w dniach : od 01.11.2018r – do 06.11.2018r

    

      Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać          

      wtedy , gdy były one wcześniej zgłoszone u intendentki .

 

       Wpłaty przelewowe  w dniach:     od  01.11.2018r.  –  do  06.11.2018r  na  konto

                                                             27 1020 1042 0000 8802 0375 7291 jest to nowe konto.

 

      Przy wpłacie na konto:  należy podać imię i nazwisko dziecka , klasę i nazwę miesiąca , za który

jest wpłata. Jeżeli  zostały odliczone nieobecności dziecka na obiedzie: należy wypisać dni

w których dziecka nie było ( zgodnie ze zgłoszeniem u intendentki)  .  Prosimy o dokładne wpłaty. 

 

W przypadku posiadaczy Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł.

Przy wpłacie (gotówką lub na konto) należy podać numer i termin ważności karty.