U W A G A !!!

Odpłatność za obiady  za m-c Kwiecień  2019 roku 

Wynosi : Dla dzieci zapisanych na dyżur w czasie egzaminów czyli 15,16,17 kwietnia 2019r

18ob x 3,50 = 63,00

Dla pozostałych dzieci  15ob x 3,50 = 52,50

 

W dniach 18,19,23 kwietnia 2019r – przerwa świąteczna ( nie ma obiadów).

                                                             

     Należność za obiady można wpłacać bezpośrednio na konto żywieniowe  lub gotówką w szkole.

Wpłaty gotówkowe są przyjmowane w dniach : od 01.04.2019r – do 03.04.2019r

    

      Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie ( wycieczki , choroba) można dokonać          

      wtedy , gdy były one wcześniej zgłoszone u intendentki .

       Wpłaty przelewowe  w dniach:     od  01.04.2019r.  –  do  03.04.2019r  na  konto

                                                             27 1020 1042 0000 8802 0375 7291  

 

      Przy wpłacie na konto:  należy podać imię i nazwisko dziecka , klasę i nazwę miesiąca , za który

jest wpłata. Jeżeli  zostały odliczone nieobecności dziecka na obiedzie: należy wypisać dni

w których dziecka nie było ( zgodnie ze zgłoszeniem u intendentki)  .  Prosimy o wpłacanie kwot dokładnie takich

      jak są podane.

W przypadku posiadaczy Ożarowskiej Karty 3+ koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł.

Przy wpłacie (gotówką lub na konto) należy podać numer i termin ważności karty.