Kursy autobusu szkolnego  19 czerwca 2019 r ( środa)

 

700( 1 )  Ołt. , P, S, M, B, K  –    przyjazd kl. III  i  kl. VIII na godz. 800

800( 1 )  Ołt. , P, S, M, B, K  –    przyjazd kl. II,  IV i  V  na godz.  900

900( 1 )  Ołt. , P, S, M, B, K   –   przyjazd kl. VI  i  VII  na godz.  1000

 

900 ( 1 )   Ołt., P, S, M, B, K     –  odwóz  kl. VIII  i  III po rozdaniu świadectw

1030  ( 1 ) Ołt., P, S, M, B, K   – odwóz kl. II,   IV  i  V

1130 ( 1 )  Ołt., P, S, M, B, K    – odwóz kl.  VI i  VII

 

 

Wtorek 18 czerwca 2019 r

Uroczysty apel kl. VIII

1700 ( 2 )  Ołt., P, S, M, B, K    –  przyjazd kl. VIII na godz. 1800

2000 ( 2 )  Ołt. P, S, M, B, K    –  odwóz kl. VIII

 

Środa 19 czerwca 2019 r

Uroczysty apel  kl. III gimnazjum

1630( 1 )   Ołt., P, S, M, B, K   –   przyjazd kl. III gim. na godz. 1730

1930( 1 )  Ołt., P, S, M, B, K   –   odwóz kl. III gim.