Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019 / 2019 dla klas „0” odbędzie się 19 czerwca 2018 roku ( środa ) według następującego harmonogramu:

Uczniów klas „0” GRUPA 1, 2, 3, 4  BUDYNEK –  MODUŁY
zapraszamy na godzinę 8.00
spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych

Uczniów klas „0” GRUPA 5,6,7 MAŁA SZKOŁA
zapraszamy na godzinę 8.30
spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych:
„0”5 – sala 11
„0”6 – sala 12
„0”7 – sala 13