EGZAMIN PRÓBNY DLA KLAS VIII

( informacja będzie aktualna w przypadku nauczania stacjonarnego )

Zmiana organizacji pracy szkoły w dniach 18 – 21 listopada 2020 r. z powodu przeprowadzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty. Zmiana dotyczy uczniów uczących się w budynku tzw. „dużej szkoły”

18 XI 2019 (środa)

 • Lekcje dla klas IV- VIII będą odbywać się według stałego planu zajęć, zgodnie z poniższym, skróconym rozkładem lekcji i dzwonków :
 1. 8.00 – 8.30 (5 minut przerwy)
 2. 8.35 – 9.05 (5 minut przerwy)
 3. 9.10 – 9.40 (5 minut przerwy)
 4. 9.45 – 10.15 (5 minut przerwy)
 5. 10.20 – 10.50 (20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas IV, V oraz VI a )
 6. 11.10 – 11.40 ( 20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas VIII oraz VI c, VI d, VI e, VI g, VI h, VI i )
 7. 12.00 – 12.30 ( 20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas VII oraz VI b,   VI f, VI s )
 8. odwołane lekcje na 8 godzinie lekcyjnej ( klasa 7e, 7h )
 • Tego dnia zostają odwołane wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV – VIII , które odbywają się po 7 godzinie lekcyjnej.
 • Uczniów klas III nie obowiązują zmiany w rozkładzie lekcji i dzwonków – pracują zgodnie ze swoim stałym rozkładem dnia.
 • Uczniowie klas VIII będą pisać próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od godziny 12.40 według harmonogramu przekazanego  przez wychowawców. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut ( w wersji standardowej) lub 180 minut ( w wersji z dostosowaniami) + ok. 20 minut na sprawy organizacyjne.
 • Świetlica pracuje bez zmian organizacyjnych.

19 XI 2020  (czwartek)

 • Lekcje dla klas IV- VIII będą odbywać się według stałego planu zajęć, zgodnie z poniższym, skróconym rozkładem lekcji i dzwonków :
 1. 8.00 – 8.30 (5 minut przerwy)
 2. 8.35 – 9.05 (5 minut przerwy)
 3. 9.10 – 9.40 (5 minut przerwy)
 4. 9.45 – 10.15 (5 minut przerwy)
 5. 10.20 – 10.50 (20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas IV, V oraz VI a, VI b, VI c, VI f )
 6. 11.10 – 11.40 ( 20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas VIII oraz VI d, VI e, VI g, VI h, VI i )
 7. 12.00 – 12.30 ( 20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas VII oraz VI s)
 8. odwołane lekcje na 8 godzinie lekcyjnej
 • Tego dnia zostają odwołane wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV – VIII , które odbywają się po 7 godzinie lekcyjnej.
 • Uczniów klas III nie obowiązują zmiany w rozkładzie lekcji i dzwonków – pracują zgodnie ze swoim stałym rozkładem dnia.
 • Uczniowie klas VIII będą pisać próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki od godziny 12.40 według harmonogramu przekazanego  przez wychowawców. Egzamin z matematyki trwa 100 minut ( w wersji standardowej) lub 150 minut ( w wersji z dostosowaniami) + ok. 20 minut na sprawy organizacyjne.
 • Świetlica pracuje bez zmian organizacyjnych ( klasa 7h, 8g )

21 XI 2020  (piątek)

 • Lekcje dla klas IV- VIII będą odbywać się według stałego planu zajęć, zgodnie z poniższym, skróconym rozkładem lekcji i dzwonków :
 1. 8.00 – 8.30 (5 minut przerwy)
 2. 8.35 – 9.05 (5 minut przerwy)
 3. 9.10 – 9.40 (5 minut przerwy)
 4. 9.45 – 10.15 (5 minut przerwy)
 5. 10.20 – 10.50 (20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas IV, V oraz VI a, VI b, VI c, VI f )
 6. 11.10 – 11.40 ( 20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas VIII oraz VI d, VI e, VI g, VI h, VI i, VI s )
 7. 12.00 – 12.30 ( 20 minut przerwy – obiad jedzą uczniowie z klas VII )
 8. odwołane lekcje na 8 godzinie lekcyjnej ( klasa 7c, 8c )Tego dnia zostają odwołane wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV – VIII , które odbywają się po 7 godzinie lekcyjnej.
 • Uczniów klas III nie obowiązują zmiany w rozkładzie lekcji i dzwonków – pracują zgodnie ze swoim stałym rozkładem dnia.
 • Uczniowie klas VIII będą pisać próbny egzamin z języka angielskiego według harmonogramu przekazanego przez wychowawców. Egzamin z języka angielskiego trwa 90 minut ( w wersji standardowej) lub 135 minut ( w wersji z dostosowaniami) + ok. 20 minut na sprawy organizacyjne.
 • Świetlica pracuje bez zmian organizacyjnych