„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym wraz z ekspertami, który został zrealizowany w roku szkolnym 2016/2017 na terenie całego kraju. Wzięła w nim  również udział nasza Szkoła.

Głównym celem programu było:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
  • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Grupą docelową programu byli uczniowie klas IV. Do projektu w naszej szkole przystąpiły trzy klasy – IV A, IV D, IV F. Zajęcia „Bieg po zdrowe” realizowane były za pomocą różnych metod aktywizujących dostosowanych do wieku odbiorców. W trakcie trwania II semestru uczniowie realizowali założenia programu poprzez dyskusję, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji, przeprowadzenie wywiadów z osobami niepalącymi, tworzenie komiksów.

W piątek 9 czerwca 2017 roku na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie nasi uczniowie  wraz z Kolegami z czterech innych szkół realizujących program „Bieg po zdrowie” w powiecie warszawskim zachodnim podsumnowali projekt wspólnym biegiem na dystansie 400m. Wcześniej odbyła się rozgrzewka prowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki.

 

Sakowicz Alicja

« 1 z 3 »