Informujemy, że dnia 22.11.2018, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego odbędzie się próbny egzamin uczniów klas ósmych. W tym dniu uczniowie klas 0-III pracują zgodnie z planem zajęć. Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian.