Droga Dyrekcjo, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcemy docenić i podziękować za pracę, jaką wykonujecie dla naszych dzieci, by mogły uczyć się w coraz lepszej i przyjaźniejszej szkole. Życzymy Wam wszystkim radości i zadowolenia z pracy jaką wykonujecie każdego dnia. Niech Wasza praca, często trudna i nierozumiana, przynosi Wam wiele satysfakcji i dumy z tego, co robicie i w czym uczestniczycie. Wszystkiego najlepszego!!!

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Rada Rodziców SP1