Dyrekcja, Nauczyciele, Pedagodzy i Wszyscy Pracownicy
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najlepsze życzenia, deceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie, które towarzyszą nieustannie w pracy na rzecz edukacji i wychowania naszych dzieci.

Życzymy Wam wszelkiej radości, pomyślności i nieustającej pasji w wykonywanej codziennie pracy.
A owocami Waszej pracy niech będą pokolenia dobrych i mądrych Polaków.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami
Rada Rodziców przy SP 1 w Ożarowie Mazowieckim

Skip to content