klasa wychowawca data sala godzina
Ia Barbara Stradomska  14.05.2019 7 18:00

 

Ib Krystyna Skrzypczak 14.05.2019 18 17:30
Ic Joanna Usnarska 14.05.2019 21 17:30
Id Bożena Chełchowska 14.05.2019 2 17:30
Ie Ewa Szmyd,

Aleksandra Gomulińska

30.05.2019 2 18:00
If Sylwia Karaszkiewicz 14.05.2019 23 17:30
IId Jadwiga Szlendak

Monika Wieczorek

14.05.2019 6 18:00
IIe Małgorzata Polańska,

Ewelina Kuźmińska

14.05.2019 stołówka

17

17:30

d

pedagog Beata Wydrych 14.05.2019 sekretariat 18:00
terapeuta pedagogiczny Mariola Micuła 14.05.2019 16 18:15
j. angielski Anna Habot 14.05.2019 pokój nauczycielski 17:30
j. angielski Ewelina Skurzyńska 14.05.2019 pokój nauczycielski 17:30
religia s. Barbara Niezabitowska 14.05.2019 pokój nauczycielski 17:30
instruktor pływania Tomasz Dębek 14.05.2019 pokój nauczycielski 17:30