klasa wychowawca data sala godzina
Ia Barbara Stradomska  19.03.2019 7  

18:00

Ib Krystyna Skrzypczak 19.03.2019 świetlica 15 17:30
Ic Joanna Usnarska 19.03.2019 21 17:30
Id Bożena Chełchowska 19.03.2019 23 17:30
Ie Ewa Szmyd,

Aleksandra Gomulińska

19.03.2019 2 18:00
If Sylwia Karaszkiewicz 19.03.2019 23 15:30-17:00
IIa Marlena Szyler 19.03.2019 18 18:00
IIb Magdalena Szerment 19.03.2019 świetlica 4 17:30
IIc Malwina Dmochowska 19.03.2019 świetlica 1 18:00
IId Jadwiga Szlendak

Monika Wieczorek

19.03.2019 6

 

18:00
IIe Małgorzata Polańska,

Ewelina Kuźmińska

19.03.2019 stołówka/

17

17:30
IIf Mirosława Dorodzińska

Monika Sawiak

19.03.2019 22 17:30

 

pedagog Beata Wydrych 19.03.2019 sekretariat 18:00
terapeuta pedagogiczny Mariola Micuła 19.03.2019 16 18:15
j.angielski Anna Habot 19.03.2019 pokój nauczycielski 17:30
j.angielski Ewelina Skurzyńska 19.03.2019 pokój nauczycielski 17:30
religia s. Barbara Niezabitowska 19.03.2019 pokój nauczycielski 17:30
instruktor pływania Marek Wyrębkowski 19.03.2019 pokój nauczycielski 17:30