Szanowni Państwo,

prosimy zapoznać się z zasadami opłat za obiady obowiązuje w naszej szkole. Zasady te wynikają z ustaleń finansowych Biura Oświaty

  1. Wpłaty za obiady, prosimy dokonywać przelewem od 1 do 5 dnia każdego miesiąca.
  2. W przelewie bankowym prosimy koniecznie podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza. W przypadku korzystania z uprawnień Karty 3+, należy podać numer karty i datę jej ważności.
  3. W przypadku PLANOWANEJ nieobecności dziecka na obiedzie ( np. wycieczka szkolna, planowana wizyta u lekarza itp.) należy dokonać wpłaty, pomniejszonej o ilość planowanych nieobecności dziecka w danym miesiącu.
  4. W przypadku NIEPRZEWIDZIANEJ nieobecności dziecka ( np. choroby lub innej sytuacji losowej), należy zgłosić telefonicznie do intendentki te nieobecności. Forma powiadomienia SMs-em nie będzie uwzględniana (nr tel. 517 573 113). Zgłoszenia należy dokonać do godziny 15.00 dnia poprzedzającego nieobecność. Opłacając abonament za następny miesiąc NIE POMNIEJSZACIE PAŃSTWO SAMODZIELNIE OPŁAT, KTÓRE WYNIKAJĄ ZE ZGŁOSZONEJ WCZESNIEJ nieobecności dziecka. Pieniądze zostaną Państwu  zwrócone w kolejnym miesiącu. Odliczeń w takich przypadkach dokonuje pani intendentka.