klasy Dzień tygodnia Godzina lekcyjna sala
5b,5c,5f poniedziałek 7 sala 23
7c, 8d wtorek 8 sala 23
4c, 4e, 4f, 4g 4i środa 7 sala 23
6a, 6c środa 8

sala 23