Stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia sportowe wypłacamy od dnia 6 lipca 2017 w Sekretariacie Dużej Szkoły, w godz. 8.00 – 15.00.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość.