SPRAWOZDANIE Z VI EDYCJI

GMINNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

,,ŚWIAT SZCZĘŚLIWYCH LUDZI  W ŚWIECIE PIĘKNEJ PRZYRODY”

            7 maja 2019, w Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim odbył się finał VI edycji Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Profilaktycznego ,,Świat Szczęśliwych Ludzi w Świecie Pięknej Przyrody” Celem nadrzędnym konkursu była promocja zdrowia i bezpiecznego zachowania oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Ponadto, specyfika konkursu wymaga współdziałania wszystkich członków drużyny na sukces szkoły. Co nie jest łatwym zadaniem , gdyż każdy zespół składa się z wyjątkowych indywidualności. W konkursie uczestniczyły 15 osobowe(dwie szkoły zgłosiły 10 osobowe) reprezentacje klas II,III i IV z 5 szkół naszej gminy. Razem było 65 dzieci z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

Szkoła Podstawowa w Duchnicach

Szkoła Podstawowa w Płochocinie

Szkoła Podstawowa w Święcicach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim – organizator konkursu.

Jak co roku konkurs przebiegał w dwóch etapach:

– etap I  – 1 grudnia

– etap II  – 6 kwietnia

Na każdy etap składały się te same konkurencje:

 1. a) indywidualny test każdego zawodnika – liczyła się tutaj średnia arytmetyczna całego zespołu na danym poziomie
 2. b) konkurencje drużynowe- odpowiedzi na pytania wylosowane przez zespół, runda pytań wzajemnych oraz najbardziej ekscytująca, runda pytań ostatniej szansy.

Uczniowie losowali pytania według własnego uznania, wybierając skalę trudności pytań, od pytania za 1 pkt do pytań za 3 pkt. Pytania układali nauczyciele z każdej szkoły. Każda reprezentacja znała pytania swojej szkoły i tylko od szczęścia zależało, czy podczas losowania trafiła na swoje pytania.

W pytaniach zawarta została zarówno problematyka przyrodnicza jak i profilaktyczna. W tematyce każdego etapu zagadnienia przyrodnicze  jak i z profilaktyki  stanowiły taki sam procent całości tematów. W pytaniach testowych, układanych przez nauczycieli z SP nr 1 tematyka przyrodnicza i profilaktyczna rozkładała się po równo.

Po podliczeniu punktów wszystkich reprezentacji z dwóch etapów, klasyfikacja zespołowa przedstawiała się następująco:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Święcicach

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim

III miejsce Szkoła Podstawowa w Płochocinie

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Duchnicach

V miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

Dzień finału to już tylko sama przyjemność, wręczenie nagród. Dzięki współfinansowaniu konkursu przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udało się zakupić dla dzieci wiele ciekawych nagród:

 • drewniane medale z wypalonym logo konkursu
 • Zwierzęta naszych lasów- książeczki edukacyjne
 • linijki drewniane z rysunkami ptaków
 • gra memory Bystrzak
 • puzzle przyrodnicze
 • Quiz Mądra Sowa
 • nagroda dla szkół – drewniane stemple
 • nagroda dla szkół – karty drzew
 • opaska z testerem UV – wskazującą stopień bezpieczeństwa promieni UV
 • maskotka brelok z odblaskiem – bezpieczeństwo na drodze
 • parasolki do samodzielnego kolorowania
 • maskotka żyrafa
 • kolorowanki przyrodnicze na drewnie
 • Puchary dla szkół i dyplomy

Na zakończenie  wręczono także nagrody dla autorów najciekawszych pytań. Przedstawiciele Ochrony Środowiska i Rolnictwa wybrali pytanie  z II etapu, ze Szkoły Podstawowej w Duchnicach z klasy II, które brzmiało:

W wierszu opisane jest zwierzę będące pod ochroną, zgadnij jak się nazywa to zwierzę?

Jestem zwierzęciem pod ochroną.

W lasach bywam sam lub z żoną.

Moja żona to jest klępa.

Duża, ciężka, nieprzeciętna.

I na bagnach często bywam.

Liście zjadam, nie ukrywam,

Że i korę czasem podjem.

Gdy mnie spotkasz, odejdź proszę!

Bo nie chcę Ci zrobić krzywdy!

I hałasu tez nie znoszę!

Przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wybrali pytanie z II etapu, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, z klasy II, które brzmiało:

Wymień przynajmniej 3 zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Również Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim wybrała swoje najciekawsze pytania:

Pytanie z etapu I z klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Płochocinie

,,Najważniejsza komenda na stoku ,,Kaski włóż” Podaj  jak powinien być prawidłowo założony kask”

Oraz pytanie z etapu II klasy II ze Szkoły Podstawowej ze Święcic:

,,Połącz ze sobą pojęcia i ich wyjaśnienia: adres e-mail, hasło, nick, profil użytkownika”

Autorki pytania otrzymała kosz ze słodyczami.

Na zakończenie, chcielibyśmy gorąco podziękować za wsparcie naszego konkursu i  prosić

o patronat nad nim  w przyszłym roku szkolnym.

 

                                                                                                          Małgorzata Polańska

« 1 z 3 »