Drodzy Rodzice,

 

W związku z przepisami RODO oraz bardzo dużą ilością uczniów naszej szkoły Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców zdecydowały się uprościć procedurę związaną z ubezpieczeniem szkolnym i nie uczestniczyć w procesie zbierania deklaracji i wpłat na ubezpieczenie.

Niemniej jednak nie jest nam obojętne kto i na jakich zasadach ubezpiecza nasze dzieci i spośród ofert, które wpłynęły do nas rekomendujemy Państwu ofertę specjalnie wynegocjowaną dla uczniów SP1 w Ożarowie Mazowieckim
w Compensa TU S.A.

Podkreślamy jednocześnie, jak każdego roku, że ubezpieczenie szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Zawarcie ubezpieczenia w Compensa TU S.A. VIG będzie wyglądało następująco:

1. Rodzic samodzielnie dokonuje wpłaty składki w terminie maksymalnym do 15.10.2018 r. na rachunek bankowy Compensa TU S.A. VIG:

Bank PEKAO S.A.

19 1240 5918 1111 0000 4911 4951,

 

W przypadku dokonania wpłaty po terminie 15.10.2018 r., składki będą zwracane!

 2. W opisie przelewu rodzic wpisuje numer polisy:

Polisa typ 184 nr 001008236, imię i nazwisko dziecka oraz numer klasy.

 

składka roczna wynosi 50 zł na dziecko

numer konta Compensa i numer polisy – jest jeden dla wszystkich dzieci

 

Prosimy o dokładny opis przelewu wg wskazania powyżej.  

 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem ubezpieczyciela Compensa TU S.A.:

 

ASAP UBEZPIECZENIA

Marzena Stanowska

Tel. 501 677 412

 OWU

Broszura informacyjna

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Aneks NNW

Skip to content